Shutdown or reboot the computer

Shut down

shutdown /s /t 0

Reboot

shutdown /r /t 0


Comments

5 responses to “Shutdown or reboot the computer”

Leave a Reply