Shut down

shutdown /s /t 0

Reboot

shutdown /r /t 0